Lina Salomonsson är mötesledare, Fredrik Södertun predikar, Pär Sjölander och Fredrik Södertun ansvarar för musiken. Banrkyrkan/söndagsskolan startar höstterminen. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Efteråt gudstjänst och kyrkkaffe så är det församlingsmöte.

This event has a Google Hangouts video call.
Join: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/c2xvdHRzaGFnc2t5cmthbkBnbWFpbC5jb20.h5nvgbsiur1049rqrc73kddh8s?hs=121