Lina Salomonsson är mötesledare, Fredrik Södertun predikar, Pär Sjölander och Fredrik Södertun ansvarar för musiken. Banrkyrkan/söndagsskolan startar höstterminen. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Efteråt gudstjänst och kyrkkaffe så är det församlingsmöte.