Fredik Södertun predikar, Lisa Falk ansvarar för musiken tillsammans med barnkören.

This event has a Google Hangouts video call.
Join: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/c2xvdHRzaGFnc2t5cmthbkBnbWFpbC5jb20.1k4vp0cqs08iffg8oid9cntn6v?hs=121