Lars Dalesjö predikar, Lena Carlsvärd och Jenny Wärn ansvarar för musiken.

This event has a Google Hangouts video call.
Join: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/c2xvdHRzaGFnc2t5cmthbkBnbWFpbC5jb20.7qjg0lhdn5hcrg2oc0bos73c3k?hs=121