Tomas Wennerhult predikar, Lina Salomonsson leder gudstjänsten, för musiken svarar Lisa Falk tillsammans med Royal Gospel Choir.

This event has a Google Hangouts video call.
Join: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/c2xvdHRzaGFnc2t5cmthbkBnbWFpbC5jb20.1frm18i2i0ef8tbuv65893ngge?hs=121