Catarina Palmkvist leder gudstjänsten, Fredrik Södertun predikar, Elisabeth Falk och Fredrik Södertun ansvarar för sång och musik.