Lina Salomonsson är mötesledare, Fredrik Södertun predikar, Lisa Falk spelar, Barnkören och Gospelkören medverkar.