Catarina Palmkvist leder gudstjänsten, Fredrik Södertun predikar, Gospelkören sjunger under ledning av Elisabeth Falk.