Musiklek för barn 2-6 år, torsdagar kl. 16.30-17.15.

Arrangörer: Slottshagskyrkan i Helsingborg samt Studieförbundet Bilda