Välkomnande av Linda Axelsson!

Välkomnande av Linda Axelsson!

Välkomstgudstjänst för ungdomspastor Linda Axelsson!!! Söndag 16 augusti kl 10:00 är du välkomen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan. I gudstjänsten välkomnar vi vår nya ungdomspastor Linda Axelsson. Temat för gudstjänsten är: ”Guds rike tillhör sådana som...
Veckobrev 090802 – I blåbärstakt…

Veckobrev 090802 – I blåbärstakt…

Kära veckobrevsläsare. Har varit på pilgrimsvandring som utgått från Hållandsgården i Jämtland. Vandringar, tystnad, reflektioner och samtal i en god rytm. En möjlighet att väva samman livet. Några reflektioner från dagarna: Vi gick i ”blåbärstakt”, dvs inte fortare...
X