Söndagstankar 150920

I dagens gudstjänst läste mötesledare Catarina Palmkvist en dikt som Åsa Molin formulerade i en krönika i Dagen.

Jag såg Lasaros igår.

Han kom vacklande ut ur graven, fyra nätter på Dödens hav.

Jag såg Lasaros i tidningen.

Han stod på knä vid stenstranden och kysste Europas mark.

Jag såg Maria, hans syster, häromdagen.

Hon var på en motorvägen utanför Wien.

Söndagsskolan hösten 2015

Söndagsskolan hösten 2015

När de större firar gudstjänst uppe i kyrkan går de mindre ner i Kärnpunkten och får hitta på en massa kul saker. Temat för höstterminen är gamla testamentet och här är höstens spännande program för söndagsskolan i Slottshagskyrkan:
Slottshagskyrkans tidning nr 2 2015

Slottshagskyrkans tidning nr 2 2015

Nu är nummer 2 av Slottshagskyrkans tidning klar. Den beskriver lite om vad som händer i kyrkan. Bläddra gärna igenom/eller ladda ner tidningen Här kan du ladda ner nr 2 av Slottshagskyrkans tidning

Veckobrev 150927 – ”Rätt närvarande..?”

Kära veckobrevläsare! Många människor talar om sin längtan efter att vara så närvarande som möjligt… Vi går kurser som kostar tusentals kronor, för att lära oss rätt metoder att njuta av nuet… Vi tränar oss i att bara ha ett fokus, med mer eller mindre framgång…...