Lennarth Nilsson predikar, Agneta Boström är mötesledare,
Hanna Forsberg spelar tillsammans med Erik Wing och Martin Forsberg.

Det är också terminsstart för barnkyrkan.