Kontakt

Fredrik Södertun

Fredrik Södertun

Pastor & föreståndare

Jag är församlingens pastor och föreståndare sedan våren 2017. Jag är huvudansvarig för församlingens gudstjänster och har ett ledaransvar för församlingen verksamhet och andliga utveckling. Du är välkommen att ta kontakt med mig för samtal om livet, tron eller vad det är just du söker efter. Har du frågor om församlingens verksamhet är du också välkommen att vända dig till mig. Jag är utbildad vid Teologiska Högskolan i Stockholm och har haft inriktning på Bibelvetenskap.

Välkommen till mig och till Slottshagskyrkan, vem du än är och vad du än bär på för frågor.

Kontakt:
0733389856
fredrik.sodertun@slottshagskyrkan.se

Elisabeth Falk

Elisabeth Falk

Musiklärare

Jag är utbildad musiklärare och arbetar sedan hösten 2013 i Slottshagskyrkan. Men har varit engagerad i fösamlingen hela livet. Lett gospel kören Royal Gospel Choir sedan 1983.

I min tjänst ansvarar jag för barnkör, gospelkör, barnrytmik, musiklek, "prova på att spela i band" och Musikcafé Kryptan. Finns på plats i kyrkan måndagar kl. 16:30-20, torsdagar 9:30-18 och de fredagkvällar när vi kör Café Kryptan.

Magnus Franzén

Magnus Franzén

Ordförande

Jag är styrelseordförande i Slottshagskyrkan sedan några år tillbaka. Som ordförande leder jag styrelsens arbete och vill bidra till att vi utvecklas positivt som kristen församling.

Född i Uppsala och utlånad till Stockholm i 40 år har jag bestämt mig för att jag vill bo vid havet. Helsingborg är mitt hem sedan 2011 och Slottshagskyrkan har den gemenskap jag söker och vill medverka till.

Kontakt:
0704 50 90 30
magnus@strit.com

Lennarth Nilsson

Lennarth Nilsson

Pastor

Jag är häktespastor samt leder pilgrimsvandringar och retreater. Du kan abonnera på mitt veckobrev eller lyssna på programmet Paustankar torsdagar kl 11-12 i Helsingborgs närradio 99,2 MHz

Kontakt:
0708 122 196
pastorlennarth@slottshagskyrkan.se

Epost
Vi har epostadresserna fredrik.sodertun, pastorlennarth och expedition med efterföljande @slottshagskyrkan.se

Team Slottshagen
• Finns på plats i Slottshagskyrkans expedition kl 9-12.
• Utgör kyrkans reception
• Tar emot telefonsamtal
• Hjälper besökande tillrätta
• Har tillsyn över kyrkans lokaler
• Bokar uthyrning av kyrkans lokaler

Måndagar tjänstgör Göran Salomonsson
Tisdagar tjänstgör Jan Palmkvist
Onsdagar tjänstgör Lars Carlsvärd
Torsdagar tjänstgör Gillis Lindqvist
Fredagar vakant

Slottshagskyrkan
Nedre Långvinkelgatan 26
252 20 Helsingborg
Expeditionstid: mån-fre 9-12
Telefon: 042-13 26 38

Bankgiro: 5043-6328
Postgiro: 58 98 81-2 (Ungdom)

Uthyrning av lokaler

Våningen under Slottshagskyrkans kyrksal kallas Kärnpunkten. Här finns en stor samlingssal, en cafeteria och det mindre kärnrummet. Lokalerna hyrs ut till föreningar och företag för kurser, konferenser och fester.

Kärnpunkten innehåller ca 1200 m² lokalyta med många användningsområden:

  • Samlingssal – 144 m², med plats för 100 personer vid biografsittning och 80 vid skolsittning, flexibel scen, piano och förstärkaranläggning.
  • Cafeteria – plats för 50 personer, öppen spis med vikvägg till samlingsal.
  • Kärnrummet – för den mindre samlingen upp till 25 personer.
  • Sporthallen – fullt utrustad för t.ex badminton, volleyboll, innebandy, gympa och aktiv träning. Storlek 30×11 m. Bastu.

Är du intresserad av att hyra sporthallen eller samlingssalen med cafeteria? Kontakta då Lennart Nilsson, tfn 070-603 07 35.

 

Slottshagskyrkan

X