Musiklek för barn 2-6 år, torsdagar kl. 16:45-17:15.

Deltagaravgift: 450 kr/termin
Arrangörer: Slottshagskyrkan i Helsingborg samt Studieförbundet Bilda

X