Royal Gospel Choir

Royal Gospel Choir

Royal Gospel Choirs heter vår kör och vårt mål är att genom sång sprida glädje samt gospelns evangelium. Föreningen är en ideell förening som är demokratisk och inkluderande. Kören består av 30-40 medlemmar i åldrarna 14-83 år. Vi övar och sjunger på gudstjänster i...
Barnkör

Barnkör

Full fart med massor av skoj i vår barnkör. Vi övar sånger, både nya och traditionella, som vi framför vid olika tillfällen tex gudstjänster och konserter. Barnkören övar på måndagar i Slottshagskyrkan  (N. Långvinkelsgatan 26 / Kärngränden). Barnkören JoyfulMåndagar...