Inspirationsdag kring Andrum och Sinnesroarbete

Inspirationsdag kring Andrum och Sinnesroarbete

Equmeniakyrkan bjuder tillsammans med Bilda, in till en inspirationsdag i Rosengårdskyrkan. Välkommen till en inspirationsdag hur vi skapar rum och tid för hur vi kan mötas i öppenhet och längtan efter tro i våra församlingar. Läs mer på Equmeniakyrkans...