Veckobrev 140427 – ”Att deklarera livet…”

Reflekterande veckobrevsläsare! När vi ämnar göra en ärlig genomgång över livets räkenskaper och anar att pluskontot inte överstiger minuskontot ligger vi nära en moralisk konkurs. Kan vi “låna” livskapital någonstans…? Vi har redan lånat förtroendekapital utan att...