Örestrand 2 april – Kyrka för hela livet

Örestrand 2 april – Kyrka för hela livet

Den 2 april kl 10-15 samlas församlingarna inom Equmeniakyrkan i nordvästra Skåne på Örestrand med temat ”Kyrka för hela livet”. Välkommen till en dag med föreläsningar, samtal, lunch och gudstjänst. Medverkande är bl a Charlotte Thaarup, Maria Berglund,...