Veckobrev 170219 – ”Ensamhetens gem-ensamhet…”

Veckobrev 170219 – ”Ensamhetens gem-ensamhet…”

Reflekterande veckobrevläsare. ”Främling, vad döljer du för mig…” sjöng Carola för ett antal år sedan. Ibland drabbar oss känslan av främlingskap inför vår närmaste omgivning. Under årens lopp har jag inte så sällan mött den bittra kommentaren ”alla har övergett mig”....