Gudstjänst – 17 mars kl 10:30 – Rosengårdskyrkan

Gudstjänst – 17 mars kl 10:30 – Rosengårdskyrkan

Välkommen att mötas till gemenskap i gudstjänst och vid fikaborden på söndag 17 mars kl 10:30 i Rosengårdskyrkan. Kim Lillskog predikar på Jungfru Marie Bebådelsedag, Monica Pettersson leder samlingen, Helena Andersson och Berth Lideberg står för sång och musik....
Gudstjänst – 10 mars kl 10:30 – Rosengårdskyrkan

Gudstjänst – 10 mars kl 10:30 – Rosengårdskyrkan

Välkommen att mötas till gemenskap i gudstjänst och vid fikaborden på söndag 10 mars kl 10:30 i Rosengårdskyrkan. Sara Sjölander predikar, Totto Renstig leder samlingen, Lena Carlsvärd, Beatrice Sandell, Jonas Cedergren och Lars Thunberg står för sång och musik....
Gudstjänst – 3 mars kl 10:30 – Rosengårdskyrkan

Gudstjänst – 3 mars kl 10:30 – Rosengårdskyrkan

Välkommen att mötas till gemenskap i gudstjänst och nattvard samt vid fikaborden. Fredrik Södertun predikar om bön och förbön, Jenny Wärn leder samlingen, barnkören Joyful sjunger tillsammans med Lisa Falk och Hanna Forsberg. Efter gudstjänsten äter vi lunch...