Kyrkokonferens 2022 – 10-14 augusti

Kyrkokonferens 2022 – 10-14 augusti

Information från Equmeniakyrkan: I år tar vi med oss det vi lärt oss och de goda erfarenheter vi har från de två senaste konferenserna och kombinerar det med att också äntligen få mötas tillsammans till gudstjänster, förhandlingar och mycket mer. Därför kommer vi att...
Digital kyrkokonferens 19-26 september 2021

Digital kyrkokonferens 19-26 september 2021

Årets konferens 19-26 september kommer vara digital och förhandlingarna kommer att ske i verktyget VoteIT. Utöver förhandlingarna kommer tre gudstjänster samt kyrkostudios att livesändas. Läs mer om kyrkokonferensen på Equmeniakyrkans hemsida.
Mötesplats inför Kyrkokonferensen 2020 – Helsingborg

Mötesplats inför Kyrkokonferensen 2020 – Helsingborg

5 maj kl 18:30 i Slottshagskyrkan inbjuds förtroenderådet till en samling inför kyrkokonferensen 2020. Under kvällen samtalar vi bland annat om inkomna motioner, budget, verksamhetsplan och det gemensamma ansvaret för konferensbeslut. Det kommer representanter från...
Volontärer sökes till Kyrkokonferensen i Malmö 21-23 maj

Volontärer sökes till Kyrkokonferensen i Malmö 21-23 maj

Den 21-23 maj så är det Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i Malmö. Till detta behövs volontärer, se arbetsbeskrivningar nedan. Vill du vara med? Lotta Johnsson är samordnare så kontakta henne för anmälan/mer info: Lotta Johnsson tel 070-480 34 01 mail:...