Besök av Per Eriksson, rektor för Lunds Universitet

Besök av Per Eriksson, rektor för Lunds Universitet

Söndagen 15 nov får vi besök av Per Eriksson som är rektor för Lunds Universitet. 11 Gudstjänst i Slottshagskyrkan. Per Eriksson, rektor för Lunds universitet, predikar 18 ”Kristen tro och vetenskap – hur går det ihop?” Per Eriksson, Lunds universitet, samling i...