Välkomnande av Linda Axelsson!

Välkomnande av Linda Axelsson!

Välkomstgudstjänst för ungdomspastor Linda Axelsson!!! Söndag 16 augusti kl 10:00 är du välkomen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan. I gudstjänsten välkomnar vi vår nya ungdomspastor Linda Axelsson. Temat för gudstjänsten är: ”Guds rike tillhör sådana som...