Mycket musik i kyrkan i höst!

Mycket musik i kyrkan i höst!

I höst satsar vi ännu mer på musiken i Slottshagskyrkan. Välkommen med i Barnrytmik, Musiklek, Barnkör eller Gospelkör. Under måndagarna i höst kommer det vara full fart i Slottshagskyrkan från tidig eftermiddag till sen kväll. Det kommer finnas möjlighet att deltaga...