Kära veckobrevsläsare.

gerard-hughesJag läser just nu Gerhard W Hughes, katolsk präst och bosatt i Birmingham.
Han skriver bl a kring temat ”att leva i försakelse för att uppnå frihet”:
”Man brukar kunna känna med de fattiga bara om man själv någon gång upplevt fattigdom. Det är svårt att hålla distans till rikedom och ägodelar om man inte, åtminstone under någon kortare period, haft erfarenhet av att leva som en fattig tvingas leva…
Vilken skillnade det skulle innebära för våra regeringar om blivande ministrar tvingades ut i verkligheten innen de lagstiftade om bostäder, utbildning, socialvård, hälsa och kommunikationer. Blivande bostadsministrar skulle tillsammans med sina familjer pröva på olika sorters boende. Blivande utbildningsministrar skulle vara tvungna att arbeta som vaktmästare eller lärare på några olika skolor. Blivande hälsoministrar skulle vara tvungna att arbeta som vårdbiträden på ett antal sjukhus….Utan sådana erfarenheter kommer beslutsfattarnas vision att vara begränsad. Samma misslyckande upprepas, och klyftan mellan rika och fattiga växer alltmer.”
Orimligt?
Vid en första tanke, men ju mera jag smakar på dess innehåll, så känns det som det enda rimliga…
Att konkret identifiera mig med det och dem jag vill arbeta för/med.
Ungefär att göra som Gud – bli människa…
En mycket mänsklig vecka önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se