På söndag kl 11 är det återigen dags för gudstjänst i Slottshagskyrkan. Peringe Pihlström kommer att predika och Hanna Björk sjunger. I samband med gudstjänsten firas nattvard.

Efter gudstjänsten hålls årsmöte för Slottshagskyrkans Ungdom.