Kära veckobrevsläsare.

Det finns en rörelse över en del av vår världen som heter ”down-shifting”. På svenska översatt till ”lågvarvare”.
Det är människor som bryter mönster, frivilligt hoppar av en god karriär och som väljer ett liv som ger lägre inkomst och mera tid för det som de tycker är meningsfullt.

Exempelvis när TV:n slocknar frågar sig lågvarvaren om det är värt X arbetstimmar för att köpa en ny slimmad hd-tv när det fortfarande går att få en bättre begagnad tjock-tv billigare och istället tid över med barnen?

Downshifting handlar om att frivilligt avstå från något och därigenom ta tillbaka sitt eget liv och sin egen tid så långt det är möjligt.

Detta kommer mig alldeles osökt att komma in på dagens namn som är ”fastlagssöndagen”.

Om vi nu inte associerar denna dag enbart med fastlagsbullar, så låt oss i stället gå tillbaka till den ursprungliga betydelsen, nämligen som början på fasteperioden som innebar att förbereda sig för påsken.

Och det gjorde man just genom att frivilligt avstå från något mindre väsentligt, för att få tid och resurser över till något som var viktigare.

Några veckor framöver med lågvarvigt och långvarigt fokus önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på

www.slottshagskyrkan.se eller

maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se