Kära veckobrevsläsare.

I veckan ledde jag en pröva-på-retreat på klostret på Kumlaanstalten. Fem killar från olika anstalter, en klostervärd (som själv gått en 30-dagarsretreat) och jag tillsammans under fyra dagar, varav en dag i tystnad.

Reflektioner, varvade med meditationer, pilgrimsvandringar på rastgården (de kortaste pilgrimsvandringar jag haft!) samt samtal och mässa.

Stor seriositet.

I början av den tysta dagen skrev jag på blädderblocket några ord av T S Elliot:

Where is the life we lost in living?
Where is the wisdom we lost in knowledge?
Where is the knowledge we lost in information?

En av killarna kom på eftermiddagen, pekade tyst på blocket och höll sedan med sina händer över de tre W:na och plöstsligt såg jag orden som han hade sett-men inte jag:

Here is the life we lost in living…
Here is the wisdom we lost in knowledge…
Here is the knowledge we lost in information…

“Hade vi inte haft tystnaden hade jag inte upptäckt det” sa killen efteråt.

En god vecka med upptäckter i det tysta önskar pastor nilsson.