Pilgrimsvandra mot påsk…
…i ditt inre…/2/
…varje dag genom att…
…läsa den föreslagna texten,
…på nytt gå igenom texten utifrån frågeställningen/arna,
…begrunda reflektionen
och vara bedjande…

Tredje veckan:
*Matteus 17:1-9
Lärjungarnas upplevelse av Jesus på härlighetens berg är både skrämmande och fascinerande…
Hur känner du inför dina egna guds-upplevelser?
”Tack Gud för att du vill ge oss en skymt av din verklighet”
*Lukas 6:36-38
Beskrivning av en med-människa, inte en mot-människa…
Är det något i detta program som känns hotfullt för dig?
”Gud, gör mig ödmjukt lyssnande på mina medmänniskor”

*Matteus 23:1-12
Se bilden framför dig av de två grupperna Jesus berättar om..
Jesus bygger en annorlunda ledarstruktur – nedifrån.
”Gud, gör mig mottaglig för din Ande..”

*Matteus 20:17-28
Jesus går ned så lågt som han kan komma…
Att vara ”kristen” är att vara en ”Kristus” för de andra..
”Herre, utplåna allt begär efter makt och position i mitt liv”

*Lukas 16:19-31
Hur kunde den rike mannen ignorera den fattige?
Hur kan vi ignorera de fattiga i vår värld..?
”Gud, befria mig från oärlighet så jag kan se nöden
och när jag kan se förstå och när jag förstår att jag handlar…”

*1 Mosebok 37:3-28, 45:5
Guds handlande är outgrundligt genom allt som sker…
Vad i ditt liv kan du se annorlunda på nu än då det skedde?
”Gud, blås med din vind över mitt kaos och ge ordning…”

*Lukas 15:1-32
Vilken gudsbild presenterar Jesus?
Vilken person identifierar du dig med i berättelsen?
”Hjälp mig att vara oförskämt välkomnande till ditt rike..”

Fjärde veckan:
*Johannes 4:5-42
Måla upp berättelsen i ditt inre…
Hur viktig är din plats för tillbedjan, ett ”måste” eller en hjälp?
”Jesus, bevara mig från att söka trygghet i något yttre…”

*Lukas 4:24-30
Utvaldheten har två sidor, en sida är att det bara handlar om oss, den andra sidan är att det handlar om alla andra också…När Jesus kliver över den gränsen blir han ett hot mot sekterismen och ”vi-dom” syndromet.
Vilka egna uppgjorda gränser har du svårt att gå över?
”Gud, för mig över mina hemmagjorda gränser och lär mig att se ditt verk överallt!”

*Matteus 18:21-35
70 gånger 7 handlar om beredskapen att förlåta alla gånger.
Sann förlåtelse handlar dock inte om att låtsas- därför tar det tid för oss att förlåta…
”Jesus, rädda mig från bitterhet och hjälp mig lita på förlåtelsen”

*Matteus 5:17-19
Jesu undervisning handlar om att det är den inre inställningen och inte den yttre efterlevnaden som är poängen.
Finns det kluvenhet mellan vad vi bekänner med vår mun och vad vi tänker i vårt hjärta?
”Herre, bota kluvenheten i mitt inre…”

*Lukas 11:14-23
När Jesus anklagas för att begagna sig av djävulens makt tolkas allt gott han gör och säger fel…
Vad är det vi lägger märke till när vi bedömer oss själva, andra människor och situationer?
”Fräls oss Herre, från de destruktiva områden i vårt tankeliv…?”
*Markus 12:28-34
Att älska Gud handlar om närvaro, äkthet och tillbedjan.
Vem finns i centrum av våra olika handlanden?
”Herre, gör mig fri från alla dolda bindningar så jag kan vara fri att älska Dig …”

*Lukas 18:9-14
Det Jesus fördömer hos farisén är han trodde sig vara förmer.
Och indirekt föraktar han de sidor hos själv som han finner hos sin omgivning…
Hur mycket jämför du dig med din omgivning?
”Herre, rädda mig från egenrättfärdighetens avgud…”

Femte veckan:
*Johannes 9:1-41
Fariséerna var blinda för Guds närvaro i Jesus, därför att det gick utanför det religiösa reglementet.
Hur mycket blindhet finns det hos oss i våra attityder som handlar om rasism, könsdiskriminering, militarism, människor i andra religioner…?
”Herre, bryt ner mina fördomar så jag kan se det som är av dig hos alla som jag möter…”

*Johannes 4:43-54
Ämbetsmannen sätter sin tillit till Jesus och i samma stund blir hans son frisk…
Vår uppgift som människor är att ta emot läkedom och förmedla läkedom till varandra genom våra vardagliga liv..
”Herre, fördjupa vår tillit till din Andes läkande kraft i våra liv…”