Ungdomshelg med Jacob Hallström, som är pastor inom Svenska Missionskyrkan och jobbar i Hönö Missionsförsamling.