Ef 6:10-18 Tänk om livet bara vore fyllt av det goda, tänk om alla människor tänkte goda tankar och gjorde goda handlingar. Men livet är inte så enkelt, det finns en mörk sida också, en ondska som skuggar våra liv.
Från begynnelsen var allt gott, men redan i 1 Mos 6:5 läser vi ”Herren såg att ondskan på jorden var stor; människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda.” Jesus möter ondskan på olika sätt, genom direkt konfrontation med Djävulen Matt 4:1ff, genom att bekämpa ondskans konsekvenser genom sin närvaro.
Berättelserna om dessa konfrontationer ger vid handen att Jesus ser längre än till ytan, han ser bakomvarande krafter och avslöjar roten av det onda.
I 1 Joh 5:19 läser vi det paradoxala meddelandet: ”Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den Onde.”
OBS att det onda inte bara finns där borta utan i mig…
I Ef 6:11-18 finner vi en modell som kan vara användbar, där fokus inte ligger på ondskan utan på Guds skydd.
Guds rustning är ett erbjudande och förutsätts för att kunna göra motstånd i kampen och stå upprätt.
I denna rustning ingår sanningen (om dig själv!) och Guds rättfärdighet(sanningen om vem som kan skydda dig), villighetens skor (som får mig att gå fridens väg). Trons sköld (hoppets livsattityd), frälsningens hjälm (håller dina tankar samlade och klara) och Andens svärd (Guds ord). Gör det under ständig bön,. Då skall du hålla dig vaken…
Kampen är inte bara din, den är Jesu kamp och när du litar på Honom, så har du redan vunnit den i Honom!
Ge inte upp!!! p nilsson 080221
Lästips: Från Helvetets brevskola” av CS Lewis