Kära veckobrevsläsare.

Lyssnade till en intervju med poeten Kristina Lugn för några veckor sedan. Det samtalet gav mig en ny bild av henne. Vilket gjorde att jag införskaffade hennes diktsamling ”Hej då, ha det så bra” på bokrean.

En av dikterna har jag stavat på sedan dess:

”Jag behöver tystnad
och ensamhet
och en språkdräkt med god passform.
Jag behöver en hemlighet
och ett slitstarkt verklighetsunderlag.
Min arbetsuppgift just nu
är att försöka ta mig ut
ur mina egna formuleringar.
Det är ett sorgearbete att leva.
Om man inte förstår det
blir man aldrig glad.”

En vecka med såväl sörjande som glädjande inslag önskar pastor nilsson.