På Långfredag:
11 Gudstjänst, Peringe Pihlström, Lena Carlsvärd
13 Korsvandring genom Helsingborg