Pilgrimsvandra mot påsk…
…i ditt inre…/3/
…varje dag genom att…läsa den föreslagna texten,
…på nytt gå igenom texten utifrån frågeställningen/arna,
…begrunda reflektionen och vara bedjande…

Femte veckan:
*Johannes 9:1-41
Fariséerna var blinda för Guds närvaro i Jesus, därför att det gick utanför det religiösa reglementet.
Hur mycket blindhet finns det hos oss i våra attityder som handlar om rasism, könsdiskriminering, militarism, människor i andra religioner…?
”Herre, bryt ner mina fördomar så jag kan se det som är av dig hos alla som jag möter…”

*Johannes 4:43-54
Ämbetsmannen sätter sin tillit till Jesus och i samma stund blir hans son frisk…
Vår uppgift som människor är att ta emot läkedom och förmedla läkedom till varandra genom våra vardagliga liv..
”Herre, fördjupa vår tillit till din Andes läkande kraft i våra liv…”

*Johannes 5:1-16
Maktlösheten och resignationen lyser igenom i mannens svar på Jesu fråga ”Vill du bli frisk.?”
Jesus möter oss för att ge oss mod och hopp och läkedom -även om det icke traditionella sättet kan brukas.
”Herre, hjälp mig att inte resignera…”
*Johannes 5:17-30
Det som utmärker Jesus är hans djupa relation till Fadern!
Kan du se dig som Guds son och dotter?!
”Gud, hjälp mig att leva så nära dig som möjligt!

*Johannes 5:31-47, 2 Mos 32: 7-14
Rätt tillbedjan i kärlek är grundkonceptet för människan, och det som vi ger vår kraft och tid är fokus för vår tillbedjan.
Vad är våra ”guldkalvar” idag, som gör att vi förlorar förmågan att älska?
”Herre, hjälp mig att tillbe dig så att jag kan tjäna min medmänniska”

*Johannes 7:1-30
Jesu liv och förkunnelse provocerade fram ett hat mot honom, varför?
Vad är det du kan bli provocerad av i Bibeln?
”Gud, provocera mig genom ditt ord så min ondska kan dras upp med rötterna”

*Johannes 7:40-52
Jesus hade en förmåga att komma in från fel håll vid fel tidpunkt och säga rätt saker i sanningens namn…
Hur mycket av sanning orkar du ta emot?
”Jesus, du som är nåd och sanning, låt mig få ta del av bäggedera…”

Sjätte veckan:
*Johannes 11:1-45
Om något så spränger uppståndelsens kraft våra instängda tankar..
Lev dig in i Lasaros situation, hör fotstegen och rösterna och hur Jesus ropar ditt namn ”………., kom ut”. Hur reagerar du?
”Jesus, jag vill tacka dig för uppståndelsens verklighet mitt i min overklighet”

*Johannes 8:1-11
Denna text fanns inte med i de tidigaste handskrifterna, förmodligen för att den var i häftigaste laget. Vilket är det mest anmärkningsvärda tycker du?
Vad innebär denna text för vår möjlighet att bedöma/döma/förlåta andra?
”Herre visa mig min egen synd och din barmhärtighet så att jag i min tur kan vara barmhärtig mot människor som syndar i min närhet…”
*Johannes 8:21-30
Jesus talar ofta i gåtor, som först efteråt kan förstås…
Vad betyder Jesu upphöjelse på korset- för dig?
”Jesus, hjälp mig att se korset som befrielsens redskap”

*Johannes 8:31-42
Jesus konfronterar sin samtid med vart deras tro fört dem, men de vill inte se det…
Hjälper din tro dig att älska Gud och medmänniskor mer eller mindre?
Jesus, låt inte min tradition eller dogmer få hindra mig att älska…”

*1 Mos 17:3-9, Johannes 8:51-59, Kol 1:15-20
Guds förbund med Abraham ligger i botten för oss alla.
Jesus är den fullkomliga uppenbarelsen av förbundet, han som ”är och var”, vilket i så fall berör alla människor…
Hur förhåller du dig till människor som har en annan tro än du?
”Gud, hjälp mig att se dig, skapelsens Herre, i varje människa jag möter”

*Johannes 10:31-42
Frågan om Jesu identitet och judarnas egen identitet är orsaken till den konflikt de hamnar i, ifrågasättandet och jämförandet skadar alla iblandade.
Vem/vad får du din identitet ifrån?
”Min Gud, hjälp mig att utgå ifrån dig när jag tänker min identitet”

*Johannes 11:45-47
Ropet ”det är bättre att en man dör för …” har ljudit genom historien…och Kajafas destruktiva tanke har förvandlats till välsignelse…
Se hur det destruktiva som hänt dig – i Guds hand- kunnat bli till välsignelse!
”Gud, hjälp mig att se att Du finns med i allt som händer mig!”

Sjunde veckan:
*Fil 2:6-8
Jesus tillfogas allt sitt lidande och död genom att hans liv utgör ett hot mot de maktlystna, som förtrycker och kuvar människor. När vi är Jesu efterföljare kommer vi också att tillfogas Kristi lidande.
När kan du uppleva Jesu närvaro mest, i medgången eller i lidandet?
”Håll mig nära dig, Jesus, så kommer du att vara närmare mig än lidandet”

*Johannes 12:1-11
Judas sätter ett pris på allt, Jesus ser Marias kärlek i hennes handlande.
Vilket styr ditt handlande, marknadskrafterna eller kärlekens väldoft?
”Helige Ande, driv mig till att göra fler överdådiga handlingar i mitt liv”
*Johannes 13:21-33, 36-38, 14:1
När Petrus bekänner är han förmodligen uppriktig och Jesu uppriktighet tillbaka måste ha varit förkrossande. OBS dock att vers 14:1 kommer med en gång – kapitelindelningen är av sent stadium.
Vill du ärligt veta vad Jesus anser om din efterföljelse?
”Jesus, var ärlig mot mig och säg som det är, du är hos mig hela tiden”

*Matteus 26:14-26
Jesus utvalde Judas, älskade honom förmodligen lika mycket som de övriga lärjungarna. Det är smärtsamt när de som står oss närmast förråder oss.
Hur lätt är det för dig att ”utnyttja” människor på fel sätt?
”Jesus, låt tanken på ditt lidande och död påverka mig att leva sant och rätt”

*Johannes 13:1-15
Vi ser en Gud som tjänar och betjänar underifrån…
Vad skulle du säga till Jesus om han tvättade dina fötter..?
”Jesus, hjälp mig att följa ditt tjänande exempel…”

*Johannes 18:1-19:42
Lev dig in i det som hände Jesus Kristus för snart 2000 år sedan…
Var stilla och fundera över hur Jesu död kan prägla ditt liv…
”Tack Jesus för att jag får se och ta emot din kärlek i din död för mig!”

*Johannes 19:38-42
Föreställ dig att du är hos den döde Jesus, i armarna på sin mor.
Tala med Gud och säg vad du innerst inne känner…
”Tack Gud, för att även när vi känner oss övergivna så är vi inte övergivna”

*Johannes 20:1-31
Vi har följt Jesus i sju veckor och äntligen (!) kommit fram till uppståndelsen.
Du har kanske fått fler frågor än svar under denna vandring. Men lämna allt detta just nu och ta del av de goda nyheterna, oavsett om du fattar dem eller inte. Tro är en inre aning, likt en intuition, som vi får ta emot som en gåva.
Ställ dig nu tillsammans med Johannes vid den tomma graven, följ Marias intryck, var tillsammans med lärjungarna i den övre salen, lyssna till deras oro, se den uppståndne framför dig och hör hans ”Frid vare med dig!”
Kristus är uppstånden! Ja han är sannerligen uppstånden!!!
”Tack Gud att du uppväckte Jesus, låt varje dag få vara en uppståndelsens dag i mitt fortsatta liv.” Amen