Tisdag 11/3 kl 19 Iona-kväll, stund av bön, reflektion och gemenskap med inspiration från Ionakommuniteten på den skotska västkusten