1 Petr 5:1-4, Johannes ev 10:11-17

Definition på en elektrisk ledare: ”är ett material som leder elektrisk ström. Det kännetecknas av att ha låg resistivitet och många fria valenselektroner, exempelvis gäller detta många metaller. Material som inte är ledare kan vara halvledare eller isolator.”

 

Eller som en kusin till min fru brukar säga, ”en ledare är en fast kropp som förmedlar värme!”

Vi har två dragningar, När de första människorna ville köra ett eget race utan att vilja bli ledda, får det konsekvenser.

Ut ur lustgården = vilsenhet, Jes 53:6; ”Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg”, dels ensamheten, och människan får lägga på flera skal som ytliga skydd mot inre och yttre sårbarhet…

De goda nyheterna är att finns ett gott herdeskap tillgängligt, Upp 7:17,

Jesus kom i vår ensamhet, dog för vår vilsenhet och kom igen!!!

Frestelserna vad gäller herdeskap är att vilja vara alla till lags, att bli populär och att leda med manipulerad makt (Matt 4:1-11)

Botemedel är innerlig kontemplativ bön, bekännelsens transparenta liv samt en ödmjuk reflektion i skuggan av överlåtelsen som berör hela livet…(Joh 21:15-19).

Sätt in Ps 23 i ditt liv, i din situation!

Herren är min herde, mig skall inget fattas,

[2] han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro,

[3] han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.

[4] Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.

[5] Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

[6] Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen.

Att leda innebär nödvändigtvis att också själv utsätta sig för att bli ledd.

Led-orden är respekt (för sig själv och den jag leder/blir ledd av), kärlek (att bry sig, att både älska och veta sig själv älskad), att själv vara en förebild (”typos”). Kol

Att leda handlar om att föra en människa fram till ett tillstånd av beroende och självständighet, dvs mognad!!

I olika faser av livet är vi alla ledare på olika sätt, som föräldrar, som äkta makar, som barn och tonåringar, som goda vänner, som arbetskamrater, som äldre, som troende, vägledare och församlingsledare…i allt med Jesus som ”typos”.

”Ett av de främsta målen med andlig vägledning är att hjälpa människor att upptäcka att de redan har något att ge. Vägledaren behöver vara en mottagare som säger ”Jag ser något i dig, och jag skulle vilja ta emot dt från dig”

Alltså ser givaren sin gåva i mottagarens öga” H Nouwen

Fundera var ditt ledarskap finns, vem är du ”herde” för och vilka är dina ”herdar”. Hur ser Jesu herdeskap ut för dig och ditt liv – konkret?

P nilsson 080406