Under våren har vi tre församlingsaktviteter/möten. Tanken från den interimistiska styrelsen är att dessa samtal ska vara ett led i att ta fram den blivande församlingsstyrelsens uppdrag. Vi tycker att det är viktigt att vi så många som möjligt görs delaktiga i dessa samtal. Därför är vår tanke att samtalen inleds på församlingsmöten men också diskuteras i bönegrupperna för att föras tillbaka till styrelse och församlingsmöten.

Vi hoppas och tror att vi kan föra det goda samtalet…
där vi möts, kommunicerar och speglar oss i varandra
där vi får betyget ”godkänd” och inte som i det onda samtalet, ”underkänd”
där vi är med-människa, inte mot-människa, inte över-människa, inte under-människa
Det goda samtalet där ”jag” kommer till mötes ett ”du” i stället för att ”vi” fjärmar oss från ”dom”.

Söndagen 13 april
18.00-20.30
Slow Church
Lennarth Nilsson och Peringe Pihlström

Lördagen 26 april
Möten med Larsåke W Persson pastor och St Lukas terapeut

Kl 14 Hur uppstår identiteten i en person – och i en församling?
Kl 16 Hålla ihop eller falla i bitar; om öppenhetens risker, (samtal om syndkataloger på gott och ont genom tiderna)
17-19 Samkväm med mat
Kl 19 Att bli vis eller envis; om villkor för mänsklig och andlig mognad.

Söndagen 18 maj
18.00-20.30
Gemensam framtid?
Lars Dalesjö

Ett samtalsmaterial mellan Svenska baptistsamfundet, Svenska missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige.

Styrelsen i Helsingborgs Baptistförsamling, Slottshagskyrkan