Vägen till livet…. 1 Thess 5:14-24
Tänkte att vi skulle indela oss i tre grupper, de oordentliga, de modfällda och de svaga…
Fast, kanske ingen bra idé…vem vill kännas vid att vara oordentlig…eller modfälld…eller ens svag…

Såg på TV i går kväll om tidens Magasin: ”Vi skapar våra bilder- sedan är det omöjligt för oss att komma ifrån dem!
Vi behöver goda bilder som inte låser fast oss utan som förlöser oss…
Vi lever våra liv medvetna om att ofullkomligheten är en stor del av våra liv.

”Inga perfekta människor är välkomna” säger pastor John Burke i församlingen Gateway, det som kvalificerar oss in i Guds Rike är ju någon form av brist, som utvecklas till en längtan, som gör att vi vågar ta vissa steg framåt, som vi inte annars hade gjort. Och så formas en gemenskap som har en gemensam längtan, som i sig formar var och en och där var och en tar ansvar för sin längtan.

Vi utgår från centrum: [24] ”Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det ”dvs vi utgår ifrån honom som har skapat oss. Han är vår ständiga startpunkt, ungefär som när en orkester utgår ifrån samma grundton och stämmer sina olika instrument.

I de båda bersgpredikningarna i Matteus och Lukas har följande ords översättningar för mig fått olika assiociationer.

Matt 5:48 Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.

Luk 6:36 Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.

Telios – det grekiska grundordet betyder att ”nå fram” och vad jag kan förstå så når man fram bäst med barmhärtigheten.

Tillrättavisa dem som ställer till oreda”, ”…dem som inte är med på linje”, dvs inte går i takt egentligen står det ”lata”, dvs dom som försöker att åka snålskjuts på de övriga…eg handlar det om dem som vill konsumera istället för att vara med och producera…vilket blir en stor förlust till slut – för alla…ingen vill vara en av dom som strular…kom och var med och bygg upp med din närvaro…

förmaning=detta vill Gud med ditt liv, vill inte du det också…

”Uppmuntra de modfällda, ”de nervösa och försagda”, ”inte kan jag vara med”, ”inte vågar jag”, ”jag duger väl inte…” -uppmuntran och förmaning ligger i samma härad, dvs ”det är detta som Gud vill med dig, vill inte du vara med om det också..?

”Stöd de svaga/”, i den grekiska världen så såg man förakt på det som svagt, i den kristna sfären så är svagheten inte ett hinder utan en tillgång, en öppning, se det stora i det lilla… Jesus såg hos var och en av sina lärjungar de kvaliteter som finns och det är det som han kallar fram…

”Förlora inte tålamodet med någon” – ”kärleken tror allting, hoppas allting och uthärdar allting” det är ”agapekärleken” som inte räknar med att få något tillbaka, just därför fortsätter den att sprida sin värme…att inte ge upp…

Så kommer nästan en befallning, eller en avsiktsförklaring, ett livsmanus: när ni inte gör något annat så gör det här… eller ännu hellre i allt ni gör så gör/var det här, det handlar om en grundattityd, där vi tar ansvar för vår egen brist/längtan:

”Var alltid glada, be ständigt , och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.”

[16] Var alltid glada, vad fokuserar du på …det du fokuserar det fyller dina tankar

[17] be ständigt , behåll inget för dig själv utan dela med dig till Gud, bönen är en livsstil, utandning och inandning för den goda andningens skull

[18] och tacka hela tiden Gud. Tacksamhet är förlösande, gör det till en vana att tacka – lika väl som vi vant oss vid att klaga – finn fem fel eller finn fem rätt? Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.

Jamen, det orkar vi väl inte, Nehej, men orkar vi fortsätta och gnälla då? Orkar vi fortsätta att räkna otacksamheten och stänga av bönens syretillförsel? Hur länge orkar vi leva då?

Det här är ju rena rama hälsopillret, medicinering som inte kostar ett öre…

Så nästa gång du frågar ”vad är Guds vilja med mitt liv så gläd dig, be till Gud och tacka…så kommer du att få vandra rakt in i Guds vilja , vandra i takt med honom och din omgivning

Och hela tiden vi gör detta, vara medvetna om att vi når aldrig ända fram, men det kan bli ”good enough” ändå…

pastor nilsson