Kära veckobrevsläsare.

Anita Goldman har kommit ut med en bok som heter ”Ljusbärarna – människor som väljer glädje”. Boken skildrar attraktiva människor som i de mest plågsamma situationer bär försoning, livsglädje och närvaro i sina liv. De bär inte det bara för sig själva utan också för sin omgivning. Där växer de, och visar att vi som människor är offer i långt mindre grad än vi vill tro. Det gäller att uppmärksamma och ge näring åt vår förmåga att älska.

Och när Anita funderar över varför det är så att vissa människor sprider sitt ljus och andra lever i mörker så skriver hon:

”Det är rädsla som är kärlekens frånsida. Ondskan blir en form av frånvaro. Onda människor är rädda, Onda handlingar uppkommer på grund av brist och sår, aldrig på grund av överflöd och styrka. Den yttersta friheten är frihet från rädsla…Denna frihet uppstår när det är tillhörigheten och inte separationen som är livsgrunden.”

Dorothy Day, en av dem som hon porträtterar , som engagerade sig i fredsprotester mot sin tids stora väpnade konflikter bad, ”Herre, befria oss från rädsla för våra fiender, inte från våra fiender men från rädslan för dem”.

En vecka som kärlekens ljusbärare utan rädsla önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på

www.slottshagskyrkan.se eller

maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se