”Växa till som Gud vill…”
Larsåke W Persson, pastor och St Lukas terapeut

Lördag 26/4
Kl 14 Hur uppstår identiteten i en person – och i en församling?
Kl 16 Hålla ihop eller falla i bitar; om öppenhetens risker, (samtal om syndkataloger på gott och ont genom tiderna)
Kl 19 Att bli vis eller envis; om villkor för mänsklig och andlig mognad.

Söndag 27/4
Kl 11 Gudstjänst, Larsåke W Persson, Carolin Carlman
Insamling till församlingsutveckling och pionjärarbete