På söndag firar vi gudstjänst i Slottshagskyrkan kl. 11. Lars Dalesjö kommer att predika, för sången svarar Helena Andersson och vi firar nattvard.

Välkommen!