Kära veckobrevsläsare.

Har under  veckan haft några föreläsningar/samtal kring temat etik och moral.

Brukar definiera ”synd” som ”handlingar som missar målet med livet” och dygd som ”handlingar som träffar rätt – mitt i livet”.

I ”Moralens nycklar”, skriven av Göran Möller, docent i etik vid Uppsala universitet , beskrivs på ett pinsamt enkelt sätt hur vi tillägnar oss dygderna:

”En människa blir dygdig genom att handla enligt dygderna. Men hur kan hon handla dygdigt om hon inte redan besitter några dygder? Jo, med hjälp av  ett slags dygd som inte är någon äkta dygd, men som leder henne in bland dygderna, och det är artigheten….vi lär oss att det är artigt att tacka innan dess vi förmått att känna någon tacksamhet, vi lär oss att det är fint att göra vissa saker och ofint att göra andra.”

Artigheten utgör alltså en sorts dygdernas förskola som utan att vara dygd leder oss in i de äkta dygderna som bl a är hopp, trofasthet, kärlek, målmedvetenhet, vilja, omsorg, vishet.

Sådant vi alla längtar efter – hos oss själva och hos alla andra.

Artighet som väcker respekt som plockar fram tacksamhet som i sin tur…etc etc

Det artar sig…

En artig vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på

www.slottshagskyrkan.se eller

maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se