Gal 6:1-7, Lukas 6:36-42

En Jesu lärjunge låter definiera sig av Gud – inte av omständigheter.

Bergspredikan – där ovanstående är en del av – innehåller några grundprinciper för ett annorlunda liv…med en stor portion humor!

  1. Ge inte igen
  2. Kräv inte igen

Genom sitt liv kommer lärjungen att själv bli en ledare, och därför behövs den självkritiska hållningen – för att vara en ordets görare.

Men – hur uppkommer dömandet?

Vi dömer någon annan för att vi inte mår bra själva, eller för att vi tror att vi är bättre…vi jämför…

När vår självkritiska hållning försvinner, blir det många ”ögon-bjälkar” som vi inte ser…men mycket ”grand” i andras ögonvrår.

Dömandet leder till ”dom” och ”vi” – känslan, distansering av varandra.

Men är det rätt att aldrig döma? Är det rätt att alltid ge?

Om någon tvingar mig att inte döma eller att ge, då är det tvång och förtryck. Kommer det däremot inifrån, så är det friheten som styr.

Jesus visste vad det var att vara dömd, ja t o m utdömd.

Han dömer ingen…

Genom att inte döma så blir jag heller inte dömd.

Är det så enkelt? Jesus kallar oss att vara barmhärtiga!

I barmhärtigheten ligger den djupa attityd som kan locka fram det bästa hos människor. Att vi bryr oss, tar oss tid, ser människan bakom masker och etiketter…

Balansakt av det högre slaget finner vi hos Paulus.

Gal 6:2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Gal 6:5 Var och en måste bära sin egen börda.

Något kan vi aldrig överlåta, det personliga ansvaret, tron…

Något kan vi alltid hjälpa till att bära: omständigheter genom stöttning och lyssnande.

p nilsson 080615