Kära veckobrevsläsare.

Hittade en franciskansk välsignelse i veckan, med följande ordalydelse:

”Må Gud välsinga dig med obehag
inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer
så att du får leva på djupet av ditt hjärta.

Må Gud välsigna dig med vrede
över orättvisor, förtryck och utsugning
så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred.

Må Gud välsigna dig med tårar
att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger och krig,
så att du kan sträcka ut handen och trösta dem och
förvandla deras smärta till gädje.

Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet
för att du ska kunna tro att du kan få betyda något för denna världen,
så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt
för att komma med rättvisa och godhet till alla våra barn och fattiga.

Amen.

En välsignad vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på

www.slottshagskyrkan.se eller

maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se