Kära veckobrevsläsare.
Det är på återvinningsgården jag har mött dem.
Människor som jag inte träffat på länge.
Alla lika leende.
De flesta tar sig god tid att prata.
Alla verkar så nöjda över att ha rensat och tagit sig beväret att köra iväg skräpet.
Det är en befrielsens atmosfär över området.
Behovet av platser där vi har tillåtelse att slänga bråten och få hjälp att återvinna det som kan återvinnas är stort i vårt moderna samhälle.
Ibland kan jag få känslan av att hela återvinningsgården är en sorts modern bild av en andlig ritual och att människor åker därifrån med liknande känslor som man skulle kunna göra efter en bikt med avlösning.
Vårt behov av sådana platser där där vi har tillåtelse att slänga vår mentala bråte och få hjälp att återvinna våra liv är större än någonsin i den mentala försurning som vi lever i.
Det är festival i Helsingborg i veckan, gå gärna in på www.pilgrimsfestivalen.se och se vad som händer ur kyrkornas gemensamma perspektiv.
För dig med geografisk närhet kan välsignelsetält och pilgrimsvandring t ex vara ett sätt att ta itu med bråten i ditt liv.
En väl rensad och återvunnen vecka önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se