Församlingsdag på Örestrand
Lördagen 6 september
Tema: Församlingen-Kristi kropp

09.00  Brödsbrytelse (Nattvard) på stranden
10.00  Fika
10.30  Introduktion av temat, vi möts i olika grupper
13.00  Lunch
14.00  Diverse aktiviteter/planeringar/fika
17.00  Gudstjänst, som vi gör tillsammans för att sedan övergå till
18.00  Grillning …

Pris: 150 kr/per vuxen, 90 kr/5-10 år, 0-4 gratis. Max familjepris: 400 kr
Anmäl dig till pastor@slottshagskyrkan.se, till expeditionen eller på lista i foajén före 24 augusti!!!

OBS!!! Anmäl specialkost!