Markus 2:23-28
Friheten i Kristus…

Vi har alltid varit fångade av frihetslängtan…samtidigt som ordet frihet tillsammans med kärlek är några av våra mest  felaktigt använda ord.
Det är stor skillnad på  ”frihet från” och ”frihet till…”
Konsekvens av min frihet blir ofta begränsad frihet för någon annan.
Paradoxalt nog tror jag att ”friheten i Kristus”. innebär att ”alla andras frihet utvidgar min egen frihet till det oändliga”.
Men hur når vi dit?
Det handlar om vems identitet vi utgår från, vår egen eller Jesu?
Jesu identitet bygger på att han inte faller för frestelserna (1:12)
Hans identitet garanterar budskapets äkthet som får till konsekvens att sjuka blir friska och ”fel” människor blir kallade som lärjungar.
Def. : ”Frihet är ett tillstånd utan yttre eller inre tvång/förtryck.”
Lagens innersta kärna var ”Det dubbla kärleksbudet”. Sabbatsbudet erbjöd även djur, invandrare, slavkvinnors söner att få vila.
Lagen var till sitt väsen god, men blev i förlängningen ett förtryck, genom att innesluta och utestänga.
Utifrån att Jesus är den han är, så kan han utmana lagarna utan att ändå bli laglös, han inkluderar dem som tidigare var exkluderade.
Det handlar om att ha vår identitet utifrån att Jesus är Herre.
Det är i relation till Jesus som vår sanna frihet finns.
Det svåra är dock att just denna identifikation med Jesus kan leda till att vi skiljer oss från andra…som också tillhör Kristur.
Hur kan vi undvika detta…?
Att leva i Kristi kropp tillsammans som församling är vår utmaning.

080810 p nilsson