Beroende av varandra Rom 12:16-21, Matt 7:12
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger”

Medmänniska är dagens tema. Motsatsen är ”mot -människor” som ställer motfrågan ”Skall jag ta hand om min broder?”.

Lagens intention var att skapa ramen kring den grundattityd som är barmhärtighet. I Bergspredikan i Matt 5:48 står det om ”fullkomlighet” som har som grundord ”telois” som betyder ”att nå fram”. I Bergspredikan i Luk 6:36 står det ”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.” När vi är barmhärtiga så når vi fram till varandra är min tolkning…

I Matteus 25:31ff – berättelsen om den yttersta domen- är frågeställningarna mycket konkreta: ”jag var hungrig och ni gav mig att äta”.

I liknelsen om den barmhärtige samariern – Lukas 10:23-37 – så var både prästen, leviten och samariern kallade att vara den slagne mannens nästa, men det var bara samariern som blev utvald genom att vara barmhärtig=handlade och han ”nådde fram” till mannen. Allt har ett pris, både att gå förbi den slagne – och att stanna till… Kallelsen att leva i församlingen – Kristi kropp – är mycket konkret.

Vi kallas var och en att leva tillsammans i en gemenskap som har sin utgångspunkt i Guds natur och Jesu handlande…”såsom Fadern har sänt mig så sänder jag också er…”

Vi läser i Rom 12 om olika gåvor där vi inte kan se någon skillnad mellan andliga och icke-andliga gåvor, t ex vers 8 ”gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet” så förmodligen är det något vi själva hittat på för att förandliga det andliga livet… Scanna gärna igenom ditt liv mot följande verser 16-21: Bemöt alla lika…var inte självkloka…löna inte ont med ont…tänk på vad som är riktigt för alla människor…”

080817 p nilsson