Kära veckobrevsläsare.
Jag satt och pratade med vår Gospelkörsledare.
Hon påminde mig om att jag för några år sedan hade föreslagit  att kören skulle heta ”Habackuk singers” eftersom hon hade i dagarna sett att en kör just hade det namnet.
Anledningen  till mitt förslag var att denna gammaltestamentliga profetbok i Bibeln innehåller följande i kapitel 3 vers 17-18:

”Ja, fikonträdet blomstrar inte mer, och vinträden ger ingen skörd, olivträdets frukt slår fel, och fälten alstrar ingen gröda, fåren rycks bort ur fållorna, och inga oxar finns mer i stallen.
Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsnings Gud.”

Jag tycker om det trotsiga, uppnosiga ordet ”likväl”.
Som säger ungefär så här: spelar ingen roll vilka omständigheterna är, de skall inte få bestämma min sinnesstämning eller mitt livs livsinriktning.
Likväl vill jag glädja mig…
Ungefär som när ståuppkomikern Ronny Eriksson i sin monolog när han som norrbottnisk pessimistkonsult avslutar med orden ”kom ihåg en sak, hä´ aldrig för sent att ge upp”.
Så därför kan man vänta med det hur länge som helst.
En vecka med mycket ”likväl” önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se