Nu på söndag 31 augusti är du välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan kl. 10 där Bertil Casselbrant predikar.
Som vanligt serveras kyrkkaffe efteråt.
Välkommen!