Kära veckobrevsläsare.

”Ta det med jämnmod…”
Ett gammalt uttryck för en livshållning som inte låter sig drivas iväg av de känslor som livets händelser ger oss…
Jag blev påmind om den djupa betydelsen av uttrycket när jag besökte en god vän i veckan som drabbats – mitt i livet.
Hur just reflekterandet kring jämnmodets livshållning hjälpt honom att trots allt orka tro och hoppas.

Jag kommer att tänka på berättelsen om den kinesiske bonden..:
En gammal man bodde tillsammans med sin son i en ruin i bergen. En dag sprang den gamles enda häst bort. Grannarna kom för att beklaga förlusten. ”Ni har alldeles för bråttom”  sa den gamle mannen, ”det är ett faktum att hästen har sprungit bort, men ingen vet om det är på gott eller ont.”
Någon dag senare kom hästen tillbaka med tio vildhästar och grannarna kom för att gratulera.
Den gamle sa ”Ha inte för bråttom, det är ett faktum att hästen har kommit tillbaka med tio vildhästar, men ingen vet om det är på gott eller ont.”
Det gick några veckor och sonen började rida in en av hästarna. En dag föll han så olyckligt från hästryggen att han bröt bägge benen. Grannarna kom för att beklaga. ”Ni har alldeles för bråttom” sa den gamle mannen, ”det är ett faktum att min son har brutit benen, men ingen vet om det är på gott eller ont.”
Så blev det krig i landet och alla unga män inkallades till tjänstgöring, men eftersom den gamles son hoppade kring på kryckor, så blev han kvar i byn. Grannarna kom för att gratulera.
Och den gamle sa ”Ha inte för bråttom…”
Ha en innehållsrik vecka och ta det med jämnmod önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se